بازپرداخت

درخواست بازپرداخت

مراحل و شرایط بازگشت وجه به حساب کاربران بدین شرح می باشد:

درخواست بازگشت وجه لازم است بوسیله ثبت درخواست در واحد "فروش و مالی" ارایه گردد.

بازگشت وجه به حساب بانکی که به نام مالک ناحیه کاربری باشد قابل انجام است.

در صورتی که تمایل به بازگشت وجه به حساب بانکی به نام شخص دیگری دارید، لازم است مدارک زیر علاوه بر درخواست اولیه ارایه گردد.

1) تصویر کارت ملی یا شناسنامه مالک ناحیه کاربری

2) درخواست کتبی بشرح زیر:

اینجانب ............  فرزند ............ با شماره ملی ............ درخواست بازگشت مبلغ ............ ریال واریزی در تاریخ ............ از طریق ............ به شماره تراکنش ............ به کارت بانکی/حساب بانک ............ به شماره ............ بنام آقای ............ دارم./

امضاء:

تاریخ:

بازگشت وجه به شماره حساب بانک های  ملت، ملی و سامان بدون کسر هیچگونه کارمزد و در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.

بازگشت وجه به کارت عابربانک یا حساب سایر بانک ها با کارمزد مشخص همراه است.

بازگشت وجه به کارت هایی که به شبکه شتاب متصل نیستند یا حساب های بانکی غیر متمرکز قابل انجام نیست.