3 ماه قبل ·ترجمه

ستاره نوترونی چیست؟

#سیمون
#دانش
#بین_المللی
#سید_علی_نوریان
#ستاره_نوترونی
#فیزیک
#آذری_جهرمی
#شیمی
#ریاضی
#ریاضیات