اینجا #سیمون است
سیمونی که ۴ سال زمان برد ساخته بشه
خوشحالم که با شما همراه و همکار شدم تا این رویای چند ساله محقق بشه
admin2
مهران حمیدی
محمدامین محبی
علی پورمحمدی

#سیمون
#استارتاپ
#نجف_اباد
#سیکاوب
#سیکا_نواوران_سایان
#تکنولوژی
#اپلیکیشن
#برنامه_نویسی
#شبکه_اجتماعی

image