شروع پرتاب تاریخی ماموریت دمو 2 اسپیس ایکس

در این تصویر مادون قرمز سیاه و سفید ، یک موشک SpaceX Falcon 9 حامل فضاپیمای کرو دراگون این شرکت برای ماموریت SpaceX Demo-2 ناسا پرتاب می شود.

SeeScience|بینش دانش

image