ماموریت لوسی برای مطالعه سیارک های تروجان

ماموریت لوسی ناسا که قرار است در اکتبر 2021 به فضا پرتاب شود ، اولین ماموریت فضایی برای مطالعه سیارک های تروا خواهد بود.

SeeScience|بینش دانش
NASA.gov

image