4 ماه قبل ·ترجمه

کوازارها مانند سونامی ها در کهکشان ها منفجر می شوند

تیمی از ستاره شناسان با استفاده از قابلیت های منحصر به فرد تلسکوپ فضایی هابل ناسا ، بیشترین انرژی خروجی را که تاکنون در جهان مشاهده شده ، کشف کرده اند.

@see_science|بینش دانش

image