4 ماه قبل ·ترجمه

برخورد دهنده بزرگ هادرونی پس از 2 سال آماده به کار شد

برخورددهنده هادرونی بزرگ آزمایشگاه سرن سوئیس، بعد از دو سال تعمیر و به روزرسانی آماده استفاده شده تا رازهای مختلف دنیای فیزیک را کشف کند.

به گزارش نیواطلس، در جریان این به‌روزرسانی یک شتاب دهنده خطی تازه موسوم به Linac ۴ در برخورددهنده مذکور نصب شده و آزمایش‌های انجام شده صحت عملکرد این شتاب دهنده را تأیید می‌کند. شتاب دهنده مذکور می‌تواند با انرژی و قدرت بیشتری پرتوهای مختلف را بتاباند.

image