3 ماه قبل ·ترجمه

ستاره شناسان بابلی اولین کسانی بودند که اطلاعات ارزشمندی از مشتری ثبت کردند،این ثبت اطلاعات در قرن های 7 یا 8 قبل از میلاد بود که بعد از پادشاهان رومی به مشتری نام گذاری شد.