🔵 بارسلونا 5 - 3 گرانادا 🔴
⚽️⚽️#گریزمن
⚽️⚽️#آلبا
⚽️#دیانگ

#کامبک و صعود دراماتیک #بارسا به نیمه نهایی با درخشش #گریزمان
#نمرات #آمار #بارسا

image