3 ماه قبل ·ترجمه

اگر برادرتان روزی مسافر مریخ باشد و بخواهید برای اون نامه پست کنید، تمبری به ارزش 18 هزار دلار نیاز خواهید داشت.اما نگران نباشید،برادرتان اگر در مریخ باشد،سیمون را دارد.

#see_space
#seemon