#رسمی:

وبسایت رسمی #بارسلونا:

#تودیبو قرارداد قرضی خود با #بنفیکا را فسخ کرد و حال با قراردادی قرضی تا 30 ژوئن به #نیس پیوسته است.
دراین قرارداد بند خرید اختیاری 7+8.5 برای نیس وجود خواهد داشت که درصورت تمایل میتوانند آن را فعال کنند
#بارسا

image