این هم نمایی از سیمون راه نیفتاده بود. حقا که پای سیمون افراد زیادی سختی کشیدند الخصوص آقای نوریان #نخبه_شهرم
سلامتی همه ی بچه ها #سیمون#آذری_جهرمی

image