3 ماه قبل ·ترجمه

دانشمندان دانشگاه "هاروارد" یک آزمایش بنیادی را در نظر دارند که قادر به کاهش اثرات گرم شدن کره زمین است و "بیل گیتس" بنیان‌گذار شرکت "مایکروسافت" از این ایده با پول خود پشتیبانی می‌کند.

اولین آزمایش مسدود کردن بخشی از نور مستقیم خورشید با یک بالن که در حکم یک سایبان عمل می کند، به احتمال زیاد در اوایل ماه ژوئن 2021 انجام شود.

#see_space