#نقل_و_انتقالات_اروپا
#جسی_لینگارد بصورت قرضی تا پایان فصل از #منچستریونایتد به #وستهم پیوست

image