بعضی از ستاره های بارسلونا و ماشین های مجللشون
#بارسا
#کینگ_مسی #کوتینیو #گریزمان #دمبله #روبرتو #بوستکس