ظهور یک ستاره در خط دفاعی #بارسا
📊 #آمار؛ رونالد #ارائوخو یک بازی دیگر را هم بدون خطا و بدون دریبل خوردن به پایان رساند و آمار 12 بازی بدون دریبل خوردن را از خود به جا گذاشت!

❗️او در مصاف با #رایو_وایکانو ۷۴ پاس برای هم‌تیمی‌هایش فرستاد.

image