بارسلونا ۲ رایووایکانو ۱
⚽️مسی 70 ⚽️فران گارسیا
⚽️ دیونگ 80

#آمار #نمرات #جام_حذفی
#کینگ_مسی #دیونگ #بارسا

image
image