#نقل_و_انتقالات_اروپا
پاپو گومز با قراردادی تا سال 2024 به ارزش 5.5میلیون یورو + 3میلیون یورو پاداش از آتالانتا به سویا پیوست
#سویا
#آتالانتا

image