این است قدرت یک نجف آبادی #نجف_آبادی
سید علی نوریان

image