🎬 #ویدئو؛ بدون شرح!

📅 سال ۱۹۹۸: اولین گل #ژاوی در #لالیگا
📅 سال ۲۰۲۱: اولین گل #پوچ در لالیگا
#بارسا