یکی از بلندترین آسمان خراش های جهان که در عربستان قرار داره👌

image