روز یکشنبه ، 24 ژانویه ساعت 10 صبح، فالکون 9 ، اولین مأموریت اختصاصی برنامه اسمال ست اسپیس ایکس را در ایستگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا راه اندازی کرد.

image