اگه می خوای برنامه نویس بشی اما نمی دونی کدوم زبان رو یادبگیری، پس حتما یه سر به تصویر زیر بزن.

image