#موسیقی عالی از عادل و میعاد کوچولو هیچوقت #تکراری‌نمیشه#نوستالژی #ارامش#حال خوب