See Science
See Science

See Science

@See_science
3 ماه قبل ·ترجمه ·Youtube

پخش زنده فرود کاوشگر ناسا بر روی سطح مریخ...

پخش از سیمون...
(بافیلتر شکن وارد بشین)

3 ماه قبل ·ترجمه

و ما آسمان را بنا کردیم و همواره آن را گسترش می‌دهیم...


(ذاریات، آیه 47)

image
3 ماه قبل ·ترجمه

سحابی کولساک

این تصویر خیره کننده ، منطقه کوچکی را در لبه جوهر سحابی کولساک نشان میدهد

image

image
3 ماه قبل ·ترجمه

این 22 بهمن بدون سردار...


#سردار_دلها
#حاج_قاسم
#ایران
#سردار_مردمی
#ایرانی
#سپاه
#ارتش
#بسیج
#22
#بهمن

image