فتنه
فتنه

فتنه

@Fetne
3 ماه قبل ·ترجمه

هر وقت نظامی ها وارد شدند پیشرفت هم اومد....‌‌
#انتخابات
#سعید_محمد
#سیمون
#حمایت
#خمایت_از_نخبه_شهرم
سید علی نوریان